Un copil în familie, indiferent dacă este născut sau adoptat, este un dar divin!

Serviciul de adopţie nationala are drept scop oferirea copiilor liberi pentru adopţie o soluţie definitivă în interesul superior anume, posibilitatea de a fi crescuţi şi educaţi într-o familie.

Activitățile desfășurate în acest domeniu sunt autorizate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și se desfășoară în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov:

 1. Activități adresate copiilor care au fost sau urmează a fi adoptați:
  • Consilierea și pregătirea adoptatului pentru realizarea contactelor acestuia cu părinții firești și/rudele biologice.
  • Activități postadopție prevăzute de legea în vigoare.
 1. Activități destinate adoptatorilor:
  • Informarea familiilor / persoanelor care își exprimă intenția de a adopta cu privire la documentația necesară, la demersurile și la durata procedurilor adopției interne.
  • Informarea și consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condițiile legii, a identității părinților firești ai copilului și, după caz, necesare contactării acestora și/sau rudelor biologice de către copil.
  • Pregătirea adoptatorilor pentru asumarea în cunostință de cauză a rolului de părinte prin organizarea de cursuri cu o tematică prevăzută de legislația în vigoare.
 1. Activități destinate părinților firești și familiei extinse a copiilor care au fost adoptați:
  • Consilierea și pregătirea părinților firești și/sau a rudelor biologice pentru realizarea contactelor cu adoptatul.