Comunicat de presă

Data: 20.08.2022

Finalizare proiect “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”

Solicitantul Municipiul Săcele, în parteneriat cu:

  • Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB),
  • Fundația Agapedia România,
  • Asociația Comunității Gârcini,
  • Școala Gimnazială Nr.5 Săcele,
  • Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele
  • Spitalul Municipal Săcele

a derulat în perioada 07.06.2021 – 20.08.2022, proiectul POCU 717/5/1/142450 – “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”, “Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020” la nivelul teritoriului SDL Gârcini, format din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și Zona funcțională (ZF) aferentă, din localitatea Săcele, județul Brașov.
ZONA URBANĂ MARGINALIZATĂ (ZUM): Străzile: Rodnei, Cetinii, Gârcinului, Barajului, Subobrej, Amurgului, Râului, Ferigii, Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului, Bdul George Moroianu (420 – final, 413-final).

ZONA FUNCȚIONALĂ (ZF): Străzile: Aleea Episcop Popeea, Viitorului, Tărlungului, Martin Luther, Lungă, General Dragalina, Valea Largă, Vulcan, Oituz (numerele 50 -final, 33- final), B-dul George Moroianu (numerele 247-411; 230-418) și Mocanilor (numerele 1-3, 2-6).
Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului membrilor comunității urbane marginalizate din teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate în domeniul social, educațional și al ocupării în vederea depășirii situației vulnerabile.
Scopul proiectului îl constituie „reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul GAL Gârcini, printr-o abordare integrată în domeniile social, educațional și al ocupării”.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 2.363.513,21 lei, din care valoarea cofinanțării UE: 2.332.758,06

GRUPUL ȚINTĂ – 220 PERSOANE (51 PERSOANE ROMA) este reprezentat de persoane din teritoriul SDL Gârcini (copii și tineri din ZUM), precum și reprezentanți ai comunității lărgite

Activitățile Principale și Rezultate Obtinute:
A.1.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 07.06.2021-20.08.2022
– 1 proiect implementat cu succes
Grad de realizare: 100%
A.1.2. ACTIVITĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR INDIRECTE 07.06.2021-20.08.2022
-1 set de masuri de informare si publicitate implementate
– 1 proiect implementat cu success
Grad de realizare: 100%
A.2.1 ÎNREGISTRAREA ȘI MONITORIZAREA GRUPULUI ȚINTĂ: 07.06.2021-20.08.2022
– 220 de reprezentanti ai grupului tinta inregistrati si monitorizati pe parcursul participarii la proiect
Grad de realizare: 123% – 272 reprezentanti inregistrati in grupul tinta
A.2.2. IDENTIFICAREA, INFORMAREA ȘI MOTIVAREA REPREZENTANȚILOR GRUPULUI ȚINTĂ: 07.06.2021-20.08.2022
– 220 de reprezentanti ai grupului tinta inregistrati si monitorizati pe parcursul participarii la proiect
Grad de realizare: 100%
A.3.1. SUSȚINEREA UNUI PROGRAM ,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ PENTRU CICLU PRIMAR: 07.07.2021-20.07.2022
– 40 copii ciclul primar (clasele I-IV), ai Școlii Gimnaziale nr. 5 au urmat cursuri de after school in cadrul careia au beneficiat de o masa calda in sistem catering oferit de catre liderul de parteneriat respectiv Municipiul Sacele.
Grad de realizare: 100%
A.3.2 SUSTINEREA UNUI PROGRAM ,,A DOUA ȘANSĂˮ : 07.07.2021-20.07.2022
– 20 beneficiari cu vârstă cuprinsă între 10-14 ani dintre cei care nu au fost inscrisi in nici un ciclu de invatamant, sau au abandonat timpuriu școala, au beneficiat de cursuri pentru pentru (re)integrarea in educatie si finalizarea ciclului primar.
Grad de realizare: 100%
A.3.3. SUSTINEREA UNUI PROGRAM,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ PENTRU CICLU GIMNAZIAL: 07.07.2021-20.07.2022
– 40 copii ciclul gimnazial (clasele V-VIII), au urmat cursuri cursuri de after school organizate de catre Partenerul nr. 5 in proiect, Liceul Tehnologic Victor Jinga in cadrul careia au beneficiat de o masa calda in sistem catering oferit de catre liderul de parteneriat.
Grad de realizare: 100%

Comunicatul integral poate fi accesat aici