Comunicat de presă

Data: 18.06.2021

Lansarea proiectului “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”

Municipiul Săcele, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), Fundația Agapedia România, Asociația Comunității Gârcini, Școala Gimnazială Nr.5 Săcele, Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele și Spitalul Municipal Săcele, derulează, în baza contractului de finanțare POCU/717/5/1/142450 din 04.06.2021, proiectul “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”, finananțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Etapa III a mecanismului DLRC AP 5/PI 9.vi/OS 5.1, Axa Prioritară “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Operațiunea „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC”.

Obiectivul general al proiectului constă în “facilitarea accesului membrilor comunității urbane marginalizate din teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate în domeniul social, educațional și al ocupării în vederea depășirii situației vulnerabile ”.

Obiectivele specifice ale proiectului :

 1. Cresterea accesului si participarii la educatie pentru minim 120 de persoane (copii si adolescenti apartinand comunitatii marginalizate din teritoriul GAL Garcini) prin implementarea unui set complex de masuri
 2. Facilitarea accesului pe piata muncii pentru un numar de minim 110 persoane (adolescenti si tineri adulti apartinand comunitatii marginalizate din teritoriul GAL Garcini) prin implementarea unui set de masuri integrate de
 3. Depasirea situatiei de vulnerabilitate si imbunatatirea nivelului de sanatate pentru minim 120 de tineri apartinand comunitatii marginalizate din teritoriul GAL Garcini prin implementarea de masuri de sprijin in domeniul asistentei sociale si
 4. Promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii si stimularea voluntariatului comunitar prin derularea unei campanii specializate cu implicarea a 140 de copii, adolescenti si tineri din teritoriul GAL

Principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • 1 program de tip „scoala dupa scoala” pentru ciclul primar la care vor participa 40 de copii
 • 1 program de tip „scoala dupa scoala” pentru ciclul gimnazial la care vor participa 40 de copii
 • 1 program de tip „a doua sansa” pentru ciclul primar, la care vor participa 20 copii
 • 2 ateliere interactive in domeniul limbilor straine si TIC desfasurate in 3 module la care vor participa 60 de copii si tineri
 • 6 cursuri de formare profesionala (initiere) organizate pentru 3 meserii la care vor participa 60 de tineri
 • 80 de tineri din intreg teritoriul SDL aflati in risc de saracie sau excluziune sociala participanti la actiuni de informare, consiliere si mediere in vederea sustinerii accesului pe piata muncii
 • 1 targ de locuri de munca organizat
 • 30 de tineri din teritoriul SDL incadrati in munca in urma participarii la activitatile proiectului
 • 100 de tineri din teritoriul SDL beneficiari de servicii de consiliere socio-juridica si psihologica
 • 2 sesiuni de consiliere, informare si consiliere in vederea pregatirii pentru nastere la care vor participa in total 40 de persoane
 • 4 sesiuni de pregatire pentru cresterea copilului la care vor participa 40 de persoane
 • 4 sesiuni de educatie sanitara la care vor participa 40 de persoane
 • 1 program de asistenta medicala specializata (consult ginecologic de specialitate, sesiune individualizata de consiliere in domeniul planningului familial, screening pentru depistarea cancerului de col uterin) la care vor participa 80 de tinere
 • 1 campanie de promovare a egalitatii de sanse si nediscriminarii implementata in comunitate la care vor participa minim 100 de persoane
 • 1 concurs tematic organizat
 • 1 tabara tematica cu 25 de beneficiari
 • 2 workshopuri adresate stakeholderilor locali

Valoarea totală a proiectului: 2.363.513,21 lei, din care valoarea confinanțării UE: 2.332.758,06 lei

Durata proiectului:14 luni

Data începerii proiectului: 04.06.2021

Data finalizării proiectului: 03.08.2022

Codul MySMIS : 142450

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 Pentru detalii puteți contacta:

Manager de proiect:

Dascălu Carmen-Bianca bianca.dascalu@municipiulsacele.ro

Asistent Manager:

Lungu Costin-Dragoș dragos.lungu@municipiulsacele.ro

www.municipiulsacele.ro

tel: 0268 276 164