Fundaţia AGAPEDIA România a fost înfiinţată în anul 1995 cu misiunea de a îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor şi familiilor aflate în dificultate, de a contribui la dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului şi de a crea servicii sociale şi medicale eficiente. Fundaţia AGAPEDIA România are 21 ani de experienţă în dezvoltarea de servicii sociale, medicale și educaționale, incluzând servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, de protecţie specială a copilului lipsit temporar de ocrotirea părintească şi servicii de asistenţă socio-medicală pentru persoanele marginalizate social.

Fundaţia AGAPEDIA România este membră a reţelei internaţionale AGAPEDIA, alături de Jürgen Klinsmann AGAPEDIA Stiftung Germania, Fundaţia AGAPEDIA Moldova şi Fundaţia AGAPEDIA Bulgaria.

La nivel naţional şi local Agapedia este membră a Reţelei de Sprijin Comunitar din Braşov, membră a Federaţiei Organizaţiilor Non-Guvernamentale pentru Copil și a Federației ONG-urilor Sociale din Transilvania.