Publicația „DonauWandel” este rezultatul implementării proiectelor internaționale: „DonauWandel” și „Jugend in Wandel” (Youth in Transition), finanțate de Fundația Landului Baden-Württemberg și Ministerul Federal al Landului Baden Württemberg. Aceste proiecte, derulat pe parcursul a patru ani (2012 – 2016), au urmărit să promoveze participarea civică transnațională în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR).

Cartea ilustrează momentele materializării acestor inițiative – de la primele întâlniri efervescente, în care au fost stabilite cadrele de acțiune, la cele din urmă, în care cei din noua generație și-au împărtășit aspirațiile și au interacționat cu profesioniștii din diverse domenii. Ea a fost realizată de Agapedia Germania în anul 2017.

Descarcă varianta electronică.