Program de perfecționare pentru asistentul maternal profesionist

În anul 2009 Agapedia a fost autorizată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) ca şi furnizor de formare profesională pentru programul de perfecţionare profesională pentru asistenţi maternali profesioniști. Cursul de perfecționare are o durată de 50 ore, echipa de formatori este formată din asistent social, psiholog și asistent medical.

Programe de calificare, autorizate ANC

Încă din 2012, Fundația Agapedia organizează cursuri de calificare profesională pentru adulți, în meseriile:

  • baby-sitter
  • îngrijitoare bătrâni la domiciliu
  • mediator sanitar

În perioada 2014 – 2018, Fundația Agapedia România a derulat și alte programe autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):

  1. Cursuri de calificare profesională pentru adulți, în meseriile: lucrător în comerț, lucrător în alimentație, cameristă.
  2. Programul de specializare pentru competențe antreprenoriale, în cadrul căruia participanții au beneficiat de:
  • înțelegerea noțiunii de antreprenoriat; competențe, abilități, cunoștințe necesare pentru dezvoltarea unei activități de antreprenoriat, gândire antreprenorială;
  • dezvoltare unui plan de afaceri;
  • dezvoltarea abilităților de identificare a potențialelor surse de finanțare pentru implementarea planului de afaceri;
  • asistențǎ gratuitǎ pentru începerea unei afaceri proprii.

 

87 88 IMG_0728 IMG_0741 IMG_2488