Apărut într-o primă ediţie în septembrie 2007, iar apoi într-o ediţie revizuită şi adăugită în decembrie 2007, acest volum îşi propune să devină un îndrumar, dar şi un ghid de cunoaştere atât pentru asistenţii maternali profesionişti, cât şi pentru specialiştii din domeniul serviciilor sociale care realizează selecţia, evaluarea şi monitorizarea acestora.
Având puternice valenţe aplicative, materialul apărut sub acest titlu oferă repere informaţionale cu privire la caracteristicile specifice şi modalităţile de stimulare a copilului proprii fiecărei etape de vârstă, dar abordează şi aspecte legate de pregătirea acestuia în etapa premergătoare plasamentului la asistentul maternal şi ulterior, despre pregătirea copilului în vederea (re)integrării copilului în familia naturală sau adoptatoare.
Activitatea de asistenţă maternală, care reprezintă una dintre activităţile de bază ale Fundaţiei Agapedia, a permis includerea în volum şi a unei sinteze cu privire la legislaţia specifică în domeniu, dar şi un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte importanţa pregătirii continue a asistenţilor maternali profesionişti.

Descarcă varianta electronică