RurAbilityBroșura de prezentare proiect “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, cofinanţat prin FSE şi implementat de Fundaţia Agapedia România în parteneriat cu Asociaţia Community Aid Network, în perioada 04 aprilie 2014 – 03 octombrie 2015, cuprinde o scurtă descriere a obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor acestui proiect ce urmăreşte crearea unui sistem sustenabil de creştere a ocupării pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi a șomerilor din mediul rural din Județul Brașov. Ea a fost realizată și distribuită în cadrul proiectului.

Descarcă varianta electronică