WorkAbilityMaterialul a fost realizat și distribuit în cadrul proiectului ”WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov” cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!” și conține informații referitoare la: Fundația Agapedia România, obiectivele proiectului, serviciile oferite în cadrul proiectului (programe de formare profesională, consiliere profesională, mediere a muncii) și rezultatele anticipate.

Descarcă varianta electronică