profile_OcupationaleBroșura realizată și distribuită în cadrul proiectului ”WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov” cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, conține o descriere a profilelor ocupaționale pentru calificările prevăzute în cadrul proiectului. Astfel, prin acest material, cei interesați pot afla mai multe informații despre următoarele profile ocupaționale: cameristă, lucrător comercial și competențe antreprenoriale. Broșura conține de asemenea și o scurtă prezentare a Fundației Agapedia România și a proiectului.

Descarcă varianta electronică