Materialul a fost realizat și distribuit în cadrul proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, implementat de Fundația Agapedia România în parteneriat cu Asociația Community Aid Network Brașov, în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015.
În cadrul raportului final, conceput ca și instrument de diseminare a principalelor rezultatelor obținute, sunt prezentate aspecte legate de:
obiectivele proiectului, grupul țintă cu care s-a lucrat, principalele activitățile derulate în cele 5 comune selectate din județul Brașov, parteneriatul încheiat cu Asociația Community Aid Network Brașov, rezultatele proiectului în cifre și marturiile beneficiarilor diverselor servicii (programe de formare profesională, consiliere profesională, mediere a muncii etc.) oferite în cadrul acestei inițiative.
Descarcă varianta electronică