POSCCE – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

“Acces la broadband și servicii conexe pentru Fundația Agapedia România” proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Obiectivul general al proiectului a fost de creștere a utilizării TIC în cadrul Fundației Agapedia România, atât în ceea ce privește activitatea de management cât și în ceea ce privește acordarea serviciilor directe de asistență socială, medicală, psihologică și ocupațională pentru copii, femei și familii aflate în situații de vulnerabilitate.

Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2014 – decembrie 2014.

 

Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” – Program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

antet