POSDRU 2007 – 2013 (Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane)

1. „RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”

rurability.agapedia.ro

Acest proiect a fost implementat de către Fundația Agapedia România, în parteneriat cu Asociația Community Aid Network, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenție 5.2 – Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă, ”Investește în oameni!”.

Perioada de implementare: 04.04.2014 – 03.10.2015

Proiectul a avut ca obiectiv general crearea unui sistem sustenabil de creștere a ocupării persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor din mediul rural din Județul Brașov. Proiectul s-a implementat în mediul rural în localitățile Ungra, Racoș, Șinca, Șoarș, Hoghiz. Prin acest proiect peste 380 de persoane au participat la servicii de informare, consiliere și medierea muncii, la cursuri de calificare gratuite în domenii non-agricole: cameristă, lucrător în comerț și lucrător în alimentație.

Rezultate proiect:

 • 387 de persoane, din comunele  Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra, au beneficiat de asistenţă specializată în vederea creşterii şanselor de ocupare;
 • 11 persoane noi, selectate din comunele  Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra, au fost implicate în rețeaua existentă de promotori de dezvoltare rurală din județul Brașov;
 • 305 persoane din comunele Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra au beneficiat de asistenţă specializată în vederea creşterii şanselor de ocupare;
 • 11 cursuri de calificare organizate în cele 5 comunități rurale implicate în proiect și 235 de persoane calificate în meseriile de lucrător în comerț, lucrător în alimentație și cameristă;
 • 57 de persoane au obţinut un loc de muncă.

2. „WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov”

workability.agapedia.ro

Acest proiect a fost implementat de către Fundația Agapedia România, în parteneriat cu Asociația Community Aid Network, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenție 5.1 – Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare ”Investește în oameni!”.

Perioada de implementare: 04.04.2014 – 03.10.2015

Proiectul WorkAbility a avut ca obiectiv general îmbunătățirea capacității de ocupare a 270 de persoane inactive și șomeri de lungă durată din Județul Brașov, din care minim 50% vor fi femei și minim 30% vor fi tineri. În cadrul acestui proiect peste 270 de persoane au participat la activități de informare, consiliere şi mediere a muncii, cursuri de calificare în meseriile: cameristă, lucrător în comerţ, dezvoltarea capacităților antreprenoriale, asistenţă specifică pentru începerea unei activități independente.

Rezultate proiect:

 • 376 persoane incluse în grupul țintă;
 • 12 cursuri (calificare și specializare): 3 cursuri în localitatea Săcele (2 lucrător în comerț și 1 cameristă), 2 cursuri în localitatea Rupea (lucrător în comerț), 2 cursuri în localitatea Făgăraș (lucrător în comerț),1 curs în comuna Bran (lucrător în comerț), 1 curs în localitatea Brașov (lucrător în comerț), 1 curs în localitatea Zărnești (lucrător în comerț), 1 curs în localitatea Victoria (cameristă); 1 curs de specializare în localitatea Săcele pentru competențe antreprenoriale;
 • 252 participanți la cursurile de calificare și de specializare;
 • 232 persoane certificate;
 • 315 persoane consiliate / orientare acces pe piața muncii;
 • 37 persoane angajate.

3. „RurActiv – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare în comunele Tărlungeni, Budila și Apața”

www.rur-activ.ro

Acest proiect a fost implementat de către Fundația Agapedia România, în parteneriat cu Primăria Comunei Tărlungeni, Budila și Apața, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investește în oameni!”

Obiectivul general al proiectului a fost de creare a unui sistem sustenabil de creștere a ocupării în comunele Tărlungeni, Budila și Apața (Județul Brașov) prin care persoane din mediul rural care sunt inactive pe piața muncii beneficiază de cursuri de calificare gratuite în domeniile baby sitter, mediator sanitar și îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

Perioada de implementare: februarie 2012 – ianuarie 2014.

Rezultate proiectului:

 • peste 1000 de persoane din cele 3 comune au fost informate despre importanţa calificării şi a angajării cu forme legale, despre riscurile muncii la negru, despre serviciile de suport pe care le pot accesa persoanele din mediul rural din Judeţul Braşov în vederea angajării;
 • 18 beneficiari au fost implicaţi în reţeaua de promotori ai dezvoltării rurale;
 • 6 cursuri de calificare organizate – baby sitter, mediator sanitar și îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
 • 212 persoane din comunele Apaţa, Budila şi Tărlungeni au beneficiat de asistenţă specializată în vederea creşterii şanselor de ocupare;
 • 102 persoane au obţinut o calificare în domeniile baby sitter, îngrijitoare bătrâni la domiciliu sau mediator sanitar;
 • 37 de membri de familie dependenţi asistaţi;
 • 21 beneficiari care au obţinut un loc de muncă.

 

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”

logouri-color-01