Publications

130 of 44 items

„DonauWandel”

The publication „DonauWandel” was realized by Agapedia Germany in 2017. It is the result of two international projects: „DonauWandel” and „Jugend in Wandel” (Youth in Transition), which promoted transnational civic participation inside the European Strategy for the Danube Region (EUSDR). The book illustrates the moments of these initiatives: from the first effervescent meetings that set the […]

DonauWandel

„DonauWandel” este publicația realizată de Agapedia Germania în anul 2017. Ea a rezultat în urma implementării a două proiecte internaționale: „DonauWandel” și „Jugend in Wandel” (Youth in Transition), ce au promovat participarea civică transnațională în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR). Cartea ilustrează momentele materializării acestor inițiative – de la primele întâlniri efervescente, în care […]

The Project WorkAbility Final Report

The report was developed and distributed under the project “Workability – multidisciplinary initiative for increasing the employment rate and employment capacity of inactive persons on the labour market and long-term unemployed people in Brasov County”, co-financed through European Union from the European Social Fund (ESF) in Romania through the 2007-2013 “Invest in People!” Operational Sectorial Human Resources […]

The Project RurAbility Final Report

The report was developed and distributed under the project “RurAbility – integrated project to improve the employment rate of persons employed in subsistence agriculture, persons in search of job and unemployed persons from rural areas of Brașov County”, co-financed through European Union from the European Social Fund (ESF) in Romania through the 2007-2013 “Invest in People!” Operational […]

Raport final pentru proiectul WorkAbility

Materialul a fost realizat și distribuit în cadrul proiectului ”WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, implementat de Fundația […]

Raport final pentru proiectul RurAbility

Materialul a fost realizat și distribuit în cadrul proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, […]

The Wonderful Story of Murmurel Family

Izabella Hollinek, psychologist at Agapedia Foundation and her mother, Olga Hollinek, realized an illustrated book for children about life of a bear family. Named “The wonderful story of Murmurel Family”, the book presents real aspects related to feelings of a family that wants to adopt a child, to parents’ decision to adopt and the harmonious […]

Povestea minunată a familiei Murmurel

Izabella Hollinek, psiholog în cadrul Fundației Agapedia România și mama sa, Olga Hollinek au realizat o carte ilustrată pentru copii despre viața unei familii de ursuleți. Intitulată “Povestea minunată a familiei Murmurel”, cartea prezintă aspecte reale legate de trăirile unei familii care dorește un copil, despre decizia părinților de a adopta și despre dezvoltarea armonioasă […]

Behaviour with a High Health Risk

The brochure, done within the project “Workability – multidisciplinary initiative for increasing the employment rate and employment capacity of inactive persons on the labour market and long-term unemployed people in Brasov County”, co-financed through the European Social Fund (ESF) in Romania through the 2007-2013 “Invest in People!” Operational Sectorial Human Resources Development Program summarizes the main high-risk […]

Comportament cu grad mare de risc pentru sănătate

 Broșura realizată în cadrul proiectului ”WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov” cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, sintetizează principalele comportamente cu grad mare de […]

Techniques for Job Search

The brochure, developed and distributed within the project “Workability – multidisciplinary initiative for increasing the employment rate and employment capacity of inactive persons on the labour market and long-term unemployed people in Brasov County”, co-financed through the European Social Fund (ESF) in Romania through the 2007-2013 “Invest in People!” Operational Sectorial Human Resources Development Program, contains information’s […]

Tehnici de căutare locuri de muncă

Broșura realizată și distribuită în cadrul proiectului ”WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov” cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, conține informații referitoare la metode […]

Occupational profiles: Maid, Commercial Worker and Food worker

The brochure “Occupational profiles: maid, commercial worker and food worker” was developed and distributed within the project “RurAbility – integrated project to improve the employment rate of persons employed in subsistence agriculture, persons in search of job and unemployed persons from rural areas of Brașov County”, and contains useful information for those interested in taking part […]

Profile ocupaționale: Cameristă, Lucrător în comerț, Lucrător în alimentație

Broşura “Profile ocupaţionale: Cameristă, Lucrător în comerţ, Lucrător în alimentaţie”, realizată și distribuită în cadrul proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, cuprinde informaţii utile pentru cei interesaţi de cursurile […]

Occupational profiles: Maid, Commercial Worker, Entrepreneurial Capacities

 The brochure developed and distributed within the project “Workability – multidisciplinary initiative for increasing the employment rate and employment capacity of inactive persons on the labour market and long-term unemployed people in Brasov County”, co-financed through the European Social Fund (ESF) in Romania through the 2007-2013 “Invest in People!” Operational Sectorial Human Resources Development Program, contains description […]

Profile ocupaționale: Cameristă, Lucrător în comerț, Competențe antreprenoriale

Broșura realizată și distribuită în cadrul proiectului ”WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov” cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, conține o descriere a profilelor […]

Healthy Lifestyle

The brochure “Healthy Lifestyle”, developed and distributed within the project “RurAbility – integrated project to improve the employment rate of persons employed in subsistence agriculture, persons in search of job and unemployed persons from rural areas of Brașov County”, contains useful information regarding the way in which a healthy lifestyle can affect our lives, making an […]

Stil de viață sănătos

Broşura “Stil de viață sănătos”, realizată și distribuită în cadrul proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, cuprinde informaţii utile referitoare modul în care stilul de viată adoptat ne afectează […]

Healthcare Guide for the Rural Population

The brochure “Healthcare Guide for the Rural Population”, developed and distributed within the project “RurAbility – integrated project to improve the employment rate of persons employed in subsistence agriculture, persons in search of job and unemployed persons from rural areas of Brașov County”, includes information on preventing health-risk behaviours among the rural population, with a particular focus on […]

Ghidul sănătății pentru populația din mediul rural

Broşura “Ghidul sănătății pentru populația din mediul rural”, realizată și distribuită în cadrul proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, cuprinde informaţii referitoare la prevenirea comportamentelor de risc pentru sănătate în […]

The Healthcare Guide

The brochure was developed and distributed within the project “Workability – multidisciplinary initiative for increasing the employment rate and employment capacity of inactive persons on the labour market and long-term unemployed people in Brasov County”, co-financed through the European Social Fund (ESF) in Romania through the 2007-2013 “Invest in People!” Operational Sectorial Human Resources Development Program. The guide, developed […]

Ghidul sănătății

Broșura realizată și distribuită în cadrul proiectului ”WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov” cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”. Ghidul realizat de personalul calificat […]

The Project RurActiv – Final Report Presentation

The project “RurActiv – integrated project to improve the employment rate in Tărlungeni, Apața and Budila Communes (Brasov County, Romania)” final report, summarize how this initiatives, co-financed through the European Social Fund (ESF) in Romania through the 2007-2013 “Invest in People!” Operational Sectorial Human Resources Development Program, was successfully implemented between 2012 and 2014. This report presents, […]

Raport final – Prezentare proiect RurActiv

Raportul final – Prezentare “RurActiv – proiect integrat de creştere a ratei de ocupare în comunele Tărlungeni, Apaţa şi Budila (Judeţul Braşov)”, derulat în perioada 2012-2014, sintetizează modul în care a fost implementat cu succes acest proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 raportat la obiectivele sale, prezentând: rezultatele obţinute, activităţile derulate la nivel local, modul […]

The Project RurAbility Presentation Brochure

In the presentation brochure of “RurAbility – integrated project to improve the employment rate of persons employed in subsistence agriculture, persons in search of job and unemployed persons from rural areas of Brașov County” project, co-financed through the European Social Fund (ESF) in Romania and implemented by Agapedia Foundation Romania in partnership with Community Aid Network (CAN) Brașov, and […]

Broșură prezentare proiect RurAbility

Broșura de prezentare proiect “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, cofinanţat prin FSE şi implementat de Fundaţia Agapedia România în parteneriat cu Asociaţia Community Aid Network, în perioada 04 aprilie […]

The Project WorkAbility Presentation Brochure

The brochure was developed and distributed under the project “Workability – multidisciplinary initiative for increasing the employment rate and employment capacity of inactive persons on the labour market and long-term unemployed people in Brasov County” co-financed through the European Social Fund (ESF) in Romania through the 2007-2013 “Invest in People!” Operational Sectorial Human Resources Development Program. It […]

Broșură prezentare proiect WorkAbility

Materialul a fost realizat și distribuit în cadrul proiectului ”WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov” cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!” și conține informații […]

Choose for Yourself

“Choose for yourself” brochure addresses mainly youngsters aged 13 to 18 years. The material deals with issues like friendship, opposite sex behaviour analysis and implicitly decisions related to sexual relations and contains advices for avoiding risk situations (drug consumption, physical relations between adults and children – sexual abuse and incest). This way, young people are […]

Alege pentru tine

Broşura “Alege pentru tine” se adresează cu precădere tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 – 18 ani. Tratează aspecte precum prietenia, analizarea comportamentului vis-à-vis de sexul opus şi implicit a deciziilor privind relaţiile sexuale, şi conţine sfaturi utile pentru a evita situaţiile de risc (consum de droguri şi alcool, întreţinerea de relaţii fizice între adulţi […]