În perioada noiembrie 2016 – aprilie 2017, în cadrul Fundației Agapedia România a funcționat serviciul social – „Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți si copii”, care a avut scopul de a oferi sprijiin și asistență părinților și potențialilor părinți pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale și pentru dezvoltarea competențelor parentale, respectiv de a sprijini copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

S-au putut adresa Centrului:
1. Parinții, familiile extinse și familiile substitutive care:
– au necesitat competențe și deprinderi de îngrijire a copiilor, adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu;
– trăiau în medii dezavantajate;
– au sesizat existența sau apariția unor probleme la nivelul familiei, ce afectau dezvoltarea armonioasă a copilului.
2. Viitorii părinti care au dorit să se formeze înainte de nașterea sau adopţia copiilor;
3. Copiii cu probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiau.

Serviciile oferite în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți si copii au fost:
– consiliere și informare,
– consilierea familiei și a copilului,
– consiliere de grup,
– consiliere în situație de criză,
– consilierea copiilor și adolescenților,
– sprijin și educație parentală,
– grupuri de sprijin pentru părinți.